Ilustración sección

Sijoitusrahastojen ja eläkejärjestelyjen siirto

Pankeilla ja rahastonhoitajilla on jo käytössään digitaaliset prosessit sijoitussalkkujen siirtämiseksi ulkopuoliselta toimijalta omiin salkkuihinsa. ISIN-koodien hankkiminen rahastosalkkujen tapauksessa ja DGS-koodien hankkiminen eläkejärjestelmien tapauksessa on kuitenkin vaihe, jota ei ole automatisoitu, koska asiakkaan vastuulla on työläs tehtävä löytää nämä koodit, lähettää ne johtajalleen ja että hän tai pankin taustatoimisto tunkeutuu niihin toiseen työkaluun siirron loppuun saattamiseksi. Siirtämättömät salkut merkitsevät pankille menetettyä liiketoimintaa.

Wealth Reader API hakee synkronisesti ja tarkasti minkä tahansa entiteetin ISIN- ja DGS-koodit.

Oletko valmis aloittamaan?

Tapaamme mielellämme kanssasi keskustellaksemme projektistasi

C/ Hermosilla 48, 1º Dcha. 28001 Madrid

supported-by logos