Ilustración sección

Accés a bancs

Si necessites una API per accedir a Banc Santander, Caixabank o un banc remot, la nostra API ho fa possible, de forma síncrona i respectant sempre un esquema de resposta coherent.

Les APIs habituals, basades en PSD2, estan limitades a l'accés només a comptes corrents (comptes de pagament segons la nomenclatura PSD2) per a bancs a la Unió Europea. En el cas de Wealth Reader, no hi ha limitacions geogràfiques ni de tipologia de producte. Comptem amb l'experiència necessària per crear i mantenir connectors robustos que garanteixen un accés complet i detallat a la totalitat dels productes financers i accedir a qualsevol entitat a Espanya, o fora d'Espanya, no és cap problema.

Els productes financers als quals proporcionem accés inclouen: saldos i transaccions, així com IBAN i titularitat de comptes corrents; informació de posició, transaccions i titularitat de targetes de crèdit i dèbit; detalls de rebuts domiciliats mitjançant mandat SEPA, incloses dades de l'ordenant i el respectiu fitxer en PDF; condicions de contractació, titularitat i taula d' amortització per a préstecs; composició i activitat transaccional de carteres d' inversió, incloent codis ISIN, MIC i DGS segons aplica; i condicions, prenedors i cobertures d' assegurances contractades.

¿Llest per començar?

Estarem encantats de reunir-nos amb mi per parlar del teu projecte

C/ Hermosilla 48, 1r Dcha. 28001 Madrid

Sellos Banco de España y AENOR

Estic interessat en l'API per agregar: